Fotosoutěž

Téma: 100 let republiky ve Vimperku

Vyfoťte cokoliv, co si ve Vimperku či okolí spojujete se stoletým výročím založení naší země nebo s dalšími významnými jubilei, které v tomto roce slavíme (1968 a 1993). Fantazii se meze nekladou. Můžete vyfotit místa, osobnosti, budovy, věci, knihy, apod.

 

Uzávěrka: 30. 6. 2018 do 23:59

 

Odměny:

Cílem této fotosoutěže nejsou atraktivní odměny (drahý fotoaparát, zájezd do Karibiku, výlet na Mars,…), ale nabídka možnosti porovnat si své fotografické schopnosti s ostatními autory a poznat něco málo z historie Vimperka. Věříme, že většinu autorů potěší spíše vědomí dobrých výsledků než nějaký předmět (drobné ceny jsou pro vítěze připraveny =)

 

Věkové kategorie:

A – ročník narození 2005 a mladší
B – ročník narození 2004 až 2000
C – ročník narození 1999 a starší

+ hlasování na FB o nejoblíbenější fotografii

 

Porota:

(brzy uveřejníme)

 

Podmínky a pravidla soutěže:

1. Pořadatelem soutěže je SHŠ Berit v rámci festivalu Vimperský Frňák.

2. První ročník fotografické soutěže bude probíhat až do 30. 6. 2018 do 23:59. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat fotografie na téma 100 LET REPUBLIKY VE VIMPERKU. Počet snímků zaslaných do soutěže je maximálně 1 snímek na 1 soutěžícího.

3. Soutěže se může zúčastnit kdokoli bez omezení věku.

4. Fotografie zasílejte na: berit.vimperk@centrum.cz. K fotografii napište své celé jméno, věk, adresu, telefonní číslo, místo pořízení fotografie a název fotografie.

5. Snímek ve formátu JPG/JPEG zasílejte v nejvyšší možné kvalitě z důvodu následného tisku. Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyřazeny. Snímky mohou být fotografovány na výšku i na šířku.

6. Fotografie, které budou splňovat podmínky soutěže, budou průběžně prezentovány v rámci soutěžní galerie na stránkách SHŠ Berit a na FB Vimperský Frňák (http://www.shsberit.cz/fotosoutez) a (https://www.facebook.com/vimpersky.frnak/). Na facebookových stránkách budou

7. Vítěze soutěže odborná porota ve složení: (brzy uveřejníme)

8. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v průběhu festivalu Vimperský Frňák ve Vimperku. Autoři nejlepších snímků získají automatickou možnost prezentace vítězného snímku na výstavě vítězných prací soutěže 100 LET REPUBLIKY VE VIMPERKU, která bude probíhat na festivalu Vimperský Frňák.

9. Zasláním fotografie do soutěže účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci soutěže a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na reklamních plochách nebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity na výstavě vítězných fotografií soutěže.

10. Účastník fotosoutěže prohlašuje, že:
a) fotografii i text vytvořil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejich užití v neomezeném rozsahu
b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zařazením fotografie do soutěže a akceptují podmínky soutěže
c) souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže
d) vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v e-mailu za účelem zveřejnění svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách. Ostatní využití prací se řídí autorským zákonem.

11. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 

 

Comments are closed.