Ukázky šermu

Krátké představení zbraní používaných v minulosti, ukázky technik a samozřejmě také soubojů. Možno i s průvodním slovem. Délka: 15 – 20 min

Ohňivá show

Plivání ohně, hořící tyče, poie, jiskřičky a jiné nástroje spolu s hudbou vytvářejí nezapomenutelný zážitek. Po domluvě sestavíme ohňovou show v menším počtu lidí, či na Vámi zvolenou hudbu. Délka: 7 – 9 min

UV show

V roce 2009 zařadila skupina do svého repertoáru také UV show. Ta se hodí zejména na plesy a jiné společenské či kulturní akce v uzavřeném prostoru, kde není možné použít oheň. UV show připravíme vlastní, nebo dle Vašich požadavků. Délka: 5 – 7 min

O skupině

Poslyš příběh, kterak skupina tato světlo světa spatřila…

Léta páně devatenáctistéhodevadesátéhodevátého i zatoužili Vimperští do tajů dob dávno minulých ponořiti se a za podpory SHŠ Markýz ze Strakonic vlastní skupinu historického šermu založili. Za svého učitele a rádce Viktora „Smrka“ Bartáka přijali a sobě název Berit, podle svého hrdiny z knih Davida Eddingse osvojili. V bojích třicetileté války zhlédli se, sobě kostýmy, kordy a palné zbraně pořídili, a ku potěšení oka svého a lidu vimperského, umění šermířskému věnovati se započali.

Přesyceni lítými nelítostnými boji, řemeslo ohnivé později provozovati se jim zachtělo a pro odpůrce ohňů i UV show přidali.

Nyní vedoucím skupiny Honza „Bob“ Švehla jest. Pod vedením jeho, skupina um svůj v krajích dalekých i blízkých předvádí, slávy veliké i hodokvasy zpestřuje a lidu neznalému minulost dávnou přibližuje a lásku k ní v něm vzbuzuje.